Torsdag den 16 mars 

09:00 - 10:00   Registrering, kaffe och smörgås

10:00 - 10:15   Inledning och välkommen

10:15 - 10:30   Föreningen GöteborgsOperans Barn- och ungdomskörer

10:30 - 11:30   Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF)

11:30 - 12:00   Årsmöte

12:00 - 13:00   Lunch

13:00 - 14:30   "Familjerättsliga dilemman" Paneldiskussion modereras av Lisbeth Davidsson mellan rådmännen Linn Pantzar och Ylva Myhrberg samt familjerättssocionomerna Anna-Lena Liif och Eva-Lotta Nyström

14:30 - 15:00   Paus med fika

15:00 - 16:30   "Framtidens arbetsplats börjar med snällhet"  Föreläsare: Bob Hansson, poet

 

18:30 - 19:00   Fördrink och mingel

19:00 - sent     Middag, underhållning och utdelning av Familjerättspriset

 

Fredag den 17 mars

08:30 - 09:30   "Anknytning genom livet. Vad är viktigt för att utveckla en trygg anknytning?" Föreläsare: Camilla von Below, psykoterapeut 

09:30 - 10:00   Paus med fika

10:00 - 11:00   "SOU Alla tiders föräldraskap - ett stärkt skydd för barns familjeliv" Föreläsare: Dina Gutrad, rådman

11:00 - 12:00   "Ett barnrättsperspektiv i det familjerättsliga arbetet"  Föreläsare: Marie Lundin Karphammar, barnrättsjurist vid SKR och Catarina Carpelan, chef för familjerätten på Östermalm

12:00 - 13:00   Lunch

13:00 - 14:15   "Fallgropar och strategier vid en separation" Föreläsare: Marika Ekroth och Lislelotte Mässing, familjerådgivare

14:15 - 14:45   Paus med fika

14:45 - 16:00   "Migration och familjemönster bland afghaner, syrier och somalier" Föreläsare: Inkultura