Torsdag 21 mars

 

09.00 - 10.00    Registrering, kaffe och smörgås

10.00 - 10.15    Styrelsen inleder och hälsar välkommen

10.15 - 11.00    Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF)

11.00 - 11.15    Filmad intervju med dialogtolkar

11.15 - 11.45    Jämställdhetsmyndigheten

11.45 - 12.15    Årsmöte

12.15 - 13.15    Lunch

13.15 - 14.30    Samarbetsamtal - ett av socialtjänsten allra svåraste form av samtal Föreläsare: Görel Fred

14.30 - 15.00    Paus med fika

15.00 - 16.00    forts. Görel Fred

 

18.30 - 19.00    Fördrink och mingel

19.00 - sent      Middag med utdelning av Familjerättspriset

 

Fredag 22 mars

 

08.30 - 09.30    Anna Kaldal

09.30 - 10.00    Paud med fika

10.00 - 11.00    Seminarium Pass 1

11.00 - 11.15    Bensträckare och byte av rum

11.15 - 12.15    Seminarium Pass 2

12.15 - 13.15    Lunch

13.15 - 14.15    Julia Korkman

14.15 - 14.45    Paus med fika

14.45 - 15.45    forts. Julia Korkman

 

Seminarium

 

Pass 1

1. Att förstå sin egen utsatthet i en komplex och otrygg miljö  Föreläsare: Jacob Carlander

2. Gert Eldrimner

3. Att möta pappor i separation - för barnets bästa  Föreläsare: Jens Karberg och Robert Petersén, Organisationen MÄN

4. Trygghet i trasslet  Föreläsare: Ulrika Ernvik

 

Pass 2

1. Att förstå sin egen utsatthet i en komplex och otrygg miljö  Föreläsare: Jacob Carlander

2. Gert Eldrimner

3. Irena Nakevska

4. Adoptionscentrum