Torsdag 21 mars

 

09.00 - 10.00    Registrering, kaffe och smörgås

10.00 - 10.15    Styrelsen inleder och hälsar välkommen

10.15 - 11.00    Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF)

11.00 - 11.15    Filmad intervju med dialogtolkar

11.15 - 11.45    Jämställdhetsmyndigheten

11.45 - 12.15    Årsmöte

12.15 - 13.15    Lunch

13.15 - 14.30    Samarbetsamtal - ett av socialtjänstens allra svåraste form av samtal  Föreläsare: Görel Fred

14.30 - 15.00    Paus med fika

15.00 - 16.00    forts. Görel Fred

 

18.30 - 19.00    Fördrink och mingel

19.00 - sent      Middag med utdelning av Familjerättspriset

 

Fredag 22 mars

 

08.30 - 09.30    Barns rättsliga ställning i mål om vårdnad, boende och umgänge  FöreläsareAnna Kaldal

09.30 - 10.00    Paus med fika

10.00 - 11.00    Seminarium Pass 1

11.00 - 11.15    Paus

11.15 - 12.15    Seminarium Pass 2

12.15 - 13.15    Lunch

13.15 - 14.15    Att höra barn – sensitivt och evidensbaserat  Föreläsare: Julia Korkman

14.15 - 14.45    Paus med fika

14.45 - 15.45    forts. Julia Korkman

 

Seminarium

Två föreläsningar, nummer 1 och nummer 2, ges både vid pass 1 och pass 2 medan övriga föreläsningar hålls endast vid ett tillfälle vardera. 

 

Pass 1

1. Att förstå sin egen utsatthet i en komplex och otrygg miljö   Föreläsare: Jacob Carlander

2. Från låsta lägen till konstruktiv förhandling - vad kan vi lära och inspireras av från en medlares arbetsmetoder och knep?   Föreläsare: Gert Eldrimner

3. Trygghet i trasslet   Föreläsare: Ulrika Ernvik

4. Att möta pappor i separation - för barnets bästa   Föreläsare: Jens Karberg och Robert Petersén

 

Pass 2

1. Att förstå sin egen utsatthet i en komplex och otrygg miljö   Föreläsare: Jacob Carlander

2. Från låsta lägen till konstruktiv förhandling - vad kan vi lära och inspireras av från en medlares arbetsmetoder och knep?     Föreläsare: Gert Eldrimner

3. Adoption genom Adoptionscentrum   Föreläsare: Anna Linnell och Anna Taxell

4. Fader- och föräldraskap i domstol   FöreläsareIrena Nakevska och Sten Brunnström