Styrelsen

Malin Carlsson, Örebro

Ordförande

Jan Nyberg, Falun

Ledamot

Kati Sandbacka, Växjö

Ledamot

Anna Ekman, Lidköping

Ledamot

Anna-Lina Megitt, Partille

Ledamot

Anna Örjebo, Stockholm

Ledamot

Kerstin Sahlgren, Stockholm

Ledamot

Ersättare

Ulrika Nilsson, Uddevalla

Niclas Wiklund, Göteborg

Anna Aronsson, Östersund

Carina Gustavsson, Kristianstad

Kassör

Jan Nyberg, Falun

Revisorer

Elin Skylvik, Vänersborg

Monica Jansson, Vänersborg

Valberedning

Simone Geerts

Jenny Morley

Joakim Blom