Välkommen till Familjerättssocionomernas Riksförening - FSR

 

 

 

FSR bildades 1996 och är en förening för socionomer som arbetar med familjerättsliga frågor inom offentlig förvaltning.

Det gäller bland annat frågor om vårdnad, boende, umgänge, adoption och faderskap.

Arbetet inom FSR görs ideellt av föreningens styrelse,  referenspersoner från olika kommuner samt ett antal engagerade medlemmar.

Som medlem får du möjlighet att delta i seminarier och konferenser, möjlighet att läsa artiklar och annan information som läggs ut på föreningens hemsida. FSR strävar också efter att delta i den offentliga debatten och påverka lagstiftningen genom exempelvis remissvar samt att sprida kunskap om familjerättsligt arbete.

För mer information - kontakta FSR

Hur blir du medlem i FSR?

Registrera dig som medlem

FSR är en förening för socionomer som arbetar med familjerättsliga frågor inom offentlig förvaltning.

Kriterierna för medlemskapet är att du måste vara yrkesverksam inom det familjerättsliga området i offentlig regi, är socionom eller har jämförlig utbildning och erlägger medlemsavgift. Medlemsavgiften, 250 kr, gäller per kalenderår. Medlemskapet ger dig rabatt på våra kurser och övriga arrangemang. Som medlem kan du också välja att registrera dig som användare på vår hemsida och få del av våra utskick och tillgång till medlemsfunktionerna på vår hemsida.

När du registrerat dina uppgifter får du en bekräftelse per mejl med en faktura bifogad i pdf-format som du själv skriver ut och betalar.

Bli medlem 

Tillgång till hemsidan

Vill du ha tillgång till de funktioner på hemsidan som endast gäller medlemmar kan du registrera dig som användare nedan.  Du får då välja användarnamn och lösenord så att du kan logga in. Har du tidigare registrerat dina användaruppgifter behöver du inte göra det igen.

Registrera konto